Sprogforløb med udgangspunkt i billedkunsten og billedsproget

Sprogforløb på Johannes Larsen Museet
Sted: Johannes Larsen Museet

Sprogundervisningen baseres på formodningen om, at sprogkursister oplever en mere effektiv sproglig udvikling, når undervisningen suppleres med øvelser uden for klasseværelset.

Forløbet, der afstemmes og tilrettelægges i forhold til sprogligt niveau og kursisternes interesser, tager udgangspunkt i kunsten og kulturhistorien på Johannes Larsen Museet.

En dag på museet kan tematisk handle om familieliv, madkultur, livet i pagt med naturen og andre relevante tematikker, som kan engagere kursisterne.

Der arbejdes med mundtlige og skriftlige øvelser, sanserne og erindringen i workshops, hvor fokus er kommunikation og erfaringsudveksling. Kunstbegreber præsenteres i ord og med billeder, og anvendes aktivt undervejs i forløbet.

Sproglige læringsmål:

 • At udvikle mundtlige kommunikative kompetencer
 • At styrke kursisternes selvtillid på målsproget dansk
 • At aktivere det passive ordforråd
 • At arbejde aktivt med sproglig forståelse gennem ord, krop, sanser og billeder

Øvrige læringsmål:

 • At skabe kulturelle og historiske referencerammer
 • At sætte fokus på interkulturel forståelse i sproglæringsprocessen
 • At understøtte demokratiske processer gennem kunsten
 • Konkrete forslag til sproglige formuleringer og præsentationsmåde 

Praktisk om forløbet:

 • Niveau DU1 – DU3
 • Maks 15 deltagere pr. forløb
 • Varighed 2 timer
 • Pris 1.000,- kr.

Book forløb:

Formidlingsinspektør Birgitte Kjøller, tlf: 51298740 / mail: bkj@ostfynsmuseer.dk

OBS.

Da personlig kontakt og tillid mellem underviser og kursist er essentiel er det vigtigt, at hvert enkelt forløb arrangeres i samarbejde med læreren således, at museumsunderviseren kan tage højde for klassens niveau i undervisningen. 

Hvis I har særlige ønsker og behov i forhold til fx forløbets indhold aftales nærmere med formidlingsinspektør Birgitte Kjøller.

 

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.