Sans dig gennem kunsten

Sted: Johannes Larsen Museet

Brug alle sanser på jeres opdagelsesrejse i kunstens og naturens verden.

Målrettet daginstitutioner og børnehaveklassen / børn i aldersgruppen 3-6 år.

I forløbet bevæger vi os gennem kunstmuseets labyrintiske gange og rum, ligesom vi går på opdagelse i haven. Undervejs bruger vi både synssans, lugtesans, følesans og høresans i mødet med kunstværkerne og havens planter og dyr.

Formål

Målet er først og fremmest, at børnene får en god oplevelse og derigennem et positivt forhold til det at gå på museum. At børnene bliver bevidste om de fem sanser (syns-, høre-, smage-, lugte- og følesansen) og derudover får en basal ide om, hvad kunst kan være.

Varighed 45 til 60 minutter.

Pris: 550 kr.

Book dit forløb

Museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen: tlf: 24203840 / ckma@ostfynsmuseer.dk
OBS. Hvis I har særlige ønsker og behov i forhold til fx forløbets indhold aftales nærmere med museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen.

Forløbsbeskrivelse

Vi mødes omkring springvandet ved indgangen til museet, snakker kort om turen op på museet, og bevæger os så op i særudstillingen, hvor vi lægger tasker og overtøj i garderoben. Blandt kunstværkerne i den store sal indleder vi med en kort snak om sanserne og om hvad kunst er for noget.

Derpå bevæger vi os til første værk, som aktualiseres gennem sanserne via duftsæt, føleposer og lyde.

Hvis vejret tillader det, bevæger vi os i haven og ser på kunstneren Alfio Bonannos kæmpeinstallationer med fuglereder og lytter til havet i en konkylie.

I villaen ser vi stuen med vægmalerier, mærker husets helt særlige atmosfære og dufte, og går så ud i haven igen, hvor vi hilser på gæssene og takker dem for de fjer, som vi afslutningsvist i haven eller skolestuen, skal tegne en stor fællestegning med.
OBS. Bemærk venligst, at forløbets karakter afhænger af aktuel særudstilling, vejr og daginstitutionens eventuelle ønsker.

Et museum for kunst og natur

Johannes Larsen Museet er et museum, der undersøger de mangefacetterede møder mellem kunsten og naturen. Sanseforløbene søger på et helt konkret niveau at involvere børnene i disse møder ved at involvere deres sanser i oplevelsen af værket og/eller stedets natur.

Download pdf om sanseforløbet.

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.