Opfyld folkeskolens trinmål

Besøget på museet har et stort undervisningspotentiale og kan bidrage til, at man når mange af folkeskolens trinmål for fagene dansk, historie, natur og teknik og billedkunst. Det kan også indgå i tværfaglige forløb. På museet kan eleverne blive fortrolige med en del af den danske kultur og historie og gennem besøget udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.

Museumsbesøget opbygger børnenes billedsproglige færdigheder, og deres kendskab til billedkultur udbygges. Ved rundvisningen lægges fokus på samtale om billeder. Børnene får derved erfaring med at iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder, og de lærer at anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Ved efterbearbejdelse på skolerne, eller hvis man vælger museets egneundervisning, får børnene mulighed for at anvende billederfaringer fra museet og udstillingerne i eget billedarbejde.

Har I ønsker om fokus på specifikke trinmål, så lad os det vide, når I melder jeres besøg.

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.