Landart og natursyn

Foto: Emil Andresen
Sted: Johannes Larsen Museet

Dialogbaseret teoretisk og praktisk undervisning med fokus på kunsthistoriske tendenser, udtryk og begreber, kreativitetsmetoder samt refleksion over forholdet mellem kunst og natur.

 • Målrettet: 7 - 10 klasse, gymnasie, VUC 
 • Fag: billedkunst, håndværk og design
 • Varighed: 2 x 45 min 
 • Pris: 1000 kr.


Bird nest towerMed afsæt i Johannes Larsen Museets have og landart-kunstneren Alfio Bonannos skulpturelle værker, der er lavet af naturmaterialer og skabt til stedet, præsenteres kunsthistoriske tendenser samt væsentlige kunstneriske udtryk der relaterer til landart og naturkunst.

Efter et oplæg om landart arbejder eleverne med kreative idégenererings-metoder og skitserer forslag til et landart-værk. Inspirationsmaterialet er Bonannos skitser samt museets have.

Forløbet slutter af med fælles fremlæggelse og evaluering.

Kontakt Johannes Larsen Museet på tlf: 51298740.

OBS. Hvis I har særlige ønsker og behov i forhold til fx forløbets indhold kan dette aftales nærmere.

Formål

Skitse til fugleredeForløbet giver eleverne/kursisterne et kendskab til landart, kunstens brug af steder og steders potentialer samt mødet mellem kunsten og naturen, hvilket er Johannes Larsen Museets fornemste opgaver at formidle.

Eleverne/kursisterne præsenteres for forskellige idéværktøjer og vil gennem det praktisk skabende arbejde få kendskab til kunstnerens og designerens arbejdsmetoder, processer og materialer.

Forløbets efterlevelse af de forenklede fælles mål:

Billedkunst

Billedfremstilling:

 • Eleven kan planlægge en kommunikativ billedproces fra skitse til færdigt produkt
 • Eleven kan udtrykke sig i forskelligartede materialer og har viden om materialers udtryksmuligheder.
 • Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk og kommunikere betydning i stillede opgaver med selvvalgte udtryksformer.

Billedanalyse:

 • Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur
 • Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer
 • Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet

Håndværk og Design

Håndværk-forarbejdning:

 • Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser
 • Eleven har viden om enkle håndværksmæssige arbejdsprocesser

Håndværk-materialer:

 • Eleven har viden om kombination af materialer
 • Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk

Design:

 • Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer
 • Eleven har viden om skitsers formål og struktur
 • Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser

 

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.