Kunst og samfund i perioden 1870-1930

Sted: Johannes Larsen Museet

Med afsæt i kunstnerparret Johannes og Alhed Larsen præsenterer dette forløb væsentlige kunstneriske udtryk og begreber i perioden 1870-1930 og perspektiverer disse til samfundsmæssige tendenser.

 • Målrettet: 10 klasse, gymnasie, VUC
 • Fag:dansk
 • Varighed: 2 x 45 min
 • Pris: 1000 kr.

Book dit forløb

Formidlingsinspektør Birgitte Kjøller, tlf: 51298740 / bkj@ostfynsmuseer.dk

OBS. Hvis I har særlige ønsker og behov i forhold til fx forløbets indhold aftales nærmere med formidlingsinspektør Birgitte Kjøller.

Formål

Forløbet skal give eleverne/kursisterne et kendskab til Johannes Larsen og hans hustru Alhed Larsens kunstneriske produktion, deres livsførelse, hjem og virke.

Eleverne/kursisterne skal præsenteres for forskellige værdiskift indenfor kulturen, herunder det moderne gennembrud, vitalismen og Første Verdenskrig samt de kunstneriske udtryksformer og ismer, der kendetegner perioden 1870-1930, herunder realisme, impressionisme og ekspressionisme.

Undervejs perspektiveres til samtidige litterære værker.

Form: dialogbasseret undervisning med fokus på kunsthistoriske udtryk og begreber samt refleksion over forholdet mellem kunst og samfund.

Forløbets efterlevelse af de forenklede fælles mål

Dansk

Læsning:

 • Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
 • Forløbet styrker elevens evne til at læse et billede og uddrage relevante informationer. 
 • Forløbet giver eleven indsigt i grundlæggende metoder indenfor billedanalyse og fortolkning.
 • Forløbet giver eleven mulighed for at anvende kunsthistoriske fagudtryk i forbindelse med analyse og fortolkning af kunstnerisk billedmateriale
 • Forløbet giver eleven indblik i relationen mellem begreb og genstand.
 • Forløbet giver eleven indblik i den kontekst et billede tilhører – intentionen bag værket på en subjektivt niveau (hvad ønskede kunstneren at kommunikere) og på et bredere plan (hvad var denne stilart et udtryk for i en given historisk og samfundsmæssig kontekst).

Fremstilling:

 • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
 • Forløbets undervisningsform er dialogbaseret, hvorfor eleverne i høj grad aktivt inddrages i formidlingen. 
 • Forløbet giver eleven indblik i forskellige kunsthistoriske fagudtryk såsom kunstneriske begreber, kunsthistoriske perioder, virkemidler og udtryk fra perioden 1870-1930

Fortolkning:

 • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Forløbet styrker elevens kompetencer indenfor læsning af komplekse æstetiske tekster – herunder hovedsageligt billeder.

Kommunikation:

 • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
 • Forløbet fokuserer bl.a. på de væsentligste egenskaber i forbindelse med billedanalyse og fortolkning ved helt konkret at sige: det her, skal I være opmærksomme på her.

 

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.