Kunst og samfund i perioden 1870-1914

Sted: Johannes Larsen Museet

Med afsæt i kunstnerparret Johannes og Alhed Larsen præsenterer dette forløb væsentlige kunstneriske udtryk og begreber i perioden 1870-1914 og perspektiverer disse til samfundsmæssige tendenser.

 • Målrettet: 8., 9. og 10. klasse, gymnasie, VUC
 • Fag: Dansk og billedkunst
 • Varighed: 1 time
 • Pris: 550 kr.

Book dit forløb

Formidlingsinspektør Birgitte Kjøller, tlf: 51298740 / bkj@ostfynsmuseer.dk

OBS. Hvis I har særlige ønsker og behov i forhold til fx forløbets indhold aftales nærmere med formidlingsinspektør Birgitte Kjøller.

Formål

Forløbet skal give eleverne et kendskab til Johannes Larsen og hans hustru Alhed Larsens kunstneriske produktion, deres livsførelse, hjem og virke.

Eleverne skal præsenteres for forskellige værdiskift indenfor kulturen, herunder det moderne gennembrud, vitalismen og ekspressionismen samt de kunstneriske udtryksformer og ismer, der kendetegner perioden 1870-1914, herunder naturalisme, realisme, impressionisme og ekspressionisme.

Form: dialogbasseret undervisning med fokus på kunsthistoriske udtryk og begreber samt refleksion over forholdet mellem kunst og samfund.

Forløbets efterlevelse af de forenklede fælles mål

Dansk

Læsning:

 • Forløbet styrker elevens evne til at læse et billede og uddrage relevante informationer. 
 • Forløbet giver eleven indsigt i grundlæggende metoder indenfor billedanalyse og fortolkning.
 • Forløbet giver eleven mulighed for at anvende kunsthistoriske fagudtryk i forbindelse med analyse og fortolkning af kunstnerisk billedmateriale
 • Forløbet giver eleven indblik i den kontekst et billede tilhører – intentionen bag værket på en subjektivt niveau (hvad ønskede kunstneren at kommunikere) og på et bredere plan (hvad var denne stilart et udtryk for i en given samfundsmæssig kontekst).

Fremstilling:

 • Forløbets undervisningsform er dialogbaseret, hvorfor eleverne i høj grad aktivt inddrages i formidlingen. 
 • Forløbet giver eleven indblik i forskellige kunsthistoriske fagudtryk såsom kunstneriske begreber, kunsthistoriske perioder, virkemidler og udtryk fra perioden 1870-1914.

Kommunikation:

 • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
 • Forløbet fokuserer bl.a. på de væsentligste egenskaber i forbindelse med billedanalyse og fortolkning ved helt konkret at sige: det her, skal I være opmærksomme på her.

 

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.