9: Theodor Philipsen: Landskab. Nordkysten af Fyn

Landskab. Nordkysten af Fyn

Theodor Philipsen (1840-1920): Landskab. Nordkysten af Fyn. 1873. Olie på lærred. 28 x 40 cm. Johannes Larsen Museet.

Theodor Philipsen var, så vidt vi ved, den første kunstner, som opdagede Fyns Hoved, og han blev en slags mentor og inspirationskilde for den gruppe af fynbomalere, som senere kom til Fyns Hoved - heriblandt Johannes Larsen og Fritz Syberg.

Billedet her er det første kendte billede fra Fyns Hoved. Det blev malet, mens Theodor Philipsen var gæst hos den kunstinteresserede baron Juel-Brockdorff på godset Schelenborg på Hindsholm. Selvom Theodor Philipsen kom fra København, var det kærligheden til naturen og især dyrene, der kom til at dominere i hans kunst. Han måtte derfor drage undenfor byen, ofte til Amager eller øen Saltholm fem km. øst herfor, men han besøgte altså også Fyns Hoved.

Theodor Philipsen lod sig inspirere af det franske kunstnermiljø, og han fik stor betydning som formidler af den franske impressionismes ideer om brug af lys og farve i Danmark - bl.a. blev han en vigtig inspirationskilde for fynbomalerne. Han havde dog en mere naturalistisk tilgang til maleriet end de franske impressionister, og det moderne liv intresserede ham ikke. I stedet malede han naturen og er særligt blevet kendt i eftertiden for sine malerier af køer på Saltholm.

Maleriet her er fra før, Theodor Philipsen rejste til Paris sammen med kunstnerkollegaen Lauritz Tuxen, og før han blev venner med og inspireret af den franske maler Paul Gauguin, der i vinteren 1884-85 opholdt sig i København. Theodor Philipsen har her malet det lave vand og de flade sandbanker på Fyns Hoveds østside, men uden de korte, dynamiske og farvemættede penselstrøg og det vibrerende lys, han siden blev så kendt for, og som skaber et særligt liv og dynamik i mange af hans senere malerier.

Kunstruter: Nu kan du tage en app eller en folder med ud i naturen og finde kunstnernes motiver i landskabet. Find Malernes Fyn på Fyns Hoved, Vestfyn og i Svanninge Bakker.

Læs mere
Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Anne Marie Egemose viser rundt
Udvalgte lør- og søndage kl. 14
Johannes Larsen Museet

Kom med kunstneren rundt i "Tråde til naturen".

Tråde til naturen
9. marts 2019 - 2. juni 2019
Johannes Larsen Museet

Inge Bjørn, Anne Marie Egemose, Annette Holdensen og Randi N. Lium viser tekstilkunst.

Jubilæumskoncert
Torsdag den 4. april 2019 kl. 17-19
Johannes Larsen Museet

Foreningen NORDEN  100 år og Lokalafdelingen 75 år

Rundvisning i "Tråde til naturen"
Lør-, søn- og helligdage kl. 14
Johannes Larsen Museet

Oplev kunstens med guide.