Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule

Tid: Fra den 16. maj til 30. august 2020
Sted: Johannes Larsen Museet

Fotoværker af nordiske landskaber.

Udstillingsåbning fredag den 15. maj 2020 kl. 16.

Oplev Henrik Saxgrens værker i den hidtil største, sammenhængende præsentation af det nordiske landskab. Udstillingen viser Saxgrens fokus gennem flere år på landskabelige motiver fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

Lyriske og dramatiske naturskildringer

Saxgren formår at overføre fotoreportagens intense vidnesbyrd og øjeblikkets nærvær i feltarbejdet til de stort anlagte, ofte lyriske og dramatiske skildringer af naturen. Indimellem leger han med næsten abstrakte elementer, dyrkelse af uendelige mellemtoner og opløsning, men han forfalder aldrig til banal naturalisme.

I de markante mennesketomme naturbilleder anes fra tid til anden elementer og spor af civilisation eller menneskets præg på landskabet. Men landskaberne er altid helt underlagt øjeblikkets vejrlig og lysforhold. Fotografiernes store vidder og høje himle, gerne indfanget i dagens ydertimer, appellerer med deres åbne, sanselige udtryk til beskuerens egen naturerfaring og sætter dennes bevidsthed om egen eksistens i spil.

Slædehunde

Tøndermarsken og Norden

I anledning af 100-året for Genforeningen i 1920 vil en serie fra Tøndermarsken udgøre en markant del af udstillingen og være Johannes Larsen Museets bidrag til markeringen af jubilæet. Derudover stilles der skarpt på Saxgrens arbejdsproces som ”naturkunstner” med udgangspunkt i en af vor tids mest fremtrædende udøvere og dennes tilgang til sit materiale og teknik.

Tematisk og værkmæssigt vil udstillingen omfatte to afdelinger, hvoraf serien fra Tøndermarsken udgør den ene halvdel, mens den anden halvdel vil omfatte værker fra Norge, Sverige, Island, Grønland, herunder Thule, og andre danske/nordiske motiver.

Udstillingen kurateres i tæt samarbejde med kunstneren.

Kunstneren, der går i ét med landskaberne

Henrik Saxgren er en af Danmarks mest anerkendte fotografer, navnlig gennem sine talrige dokumentariske rejseskildringer og fokus på menneskets vilkår og fremtræden. Han har færdedes og arbejdet på samfundets kant, blandt bz’ere, indvandrere i Norden, skildret urbefolkningens møde med den barske naturs levevilkår i Arktis. I de senere år har naturen og de mere rendyrkede landskabsbilleder har fået en helt central rolle i hans produktion.

Henrik Saxgren forener på koncentreret og insisterende vis sig med sit motiv, og hans arbejdsform er præget af udholdenhed, følsomhed, fornemmelse for at fange stedet og øjeblikket med en suveræn beherskelse af sine virkemidler. Med disse egenskaber som naturkunstner i det skabende arbejde er Saxgren åndsbeslægtet med Johannes Larsen, for hvem rejserne, feltarbejdet, naturoplevelsen og den konkret skabende proces hang nøje sammen. 

Katalog

Udstillingen vil blive ledsaget af et udstillingskatalog med værker og interview med kunstneren. 

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Dreamers Cirkus
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19
Johannes Larsen Museet

Folkemusik med nyt look

Larsens have er åben i påsken
9.-13. april kl. 10-16
Johannes Larsen Museet

Oplev den forårsklare have på Møllebakken i påskedagene.

Æggejagt
AFLYST! 6.-12. april
Johannes Larsen Museet

Gå på jagt i haven og find de gemte fuglereder med æg.

Skæg med æg
6.-12. april
Johannes Larsen Museet

AFLYST! Dekorere flotte og skægge æg i vores værksted