Panorama

Tid: 19. marts til 5. juni 2016
Sted: Johannes Larsen Museet

Peter Martensen, Henrik Martensen, Jens Enevold, Ulrik Møller og Preben Fjederholt byder ind med nutidige fortolkninger af landskabet.

****** "Sanselig i ordets egentlige betydning og vækker ikke uden grund alt fra sorg til længsel", Malene Birkelund, Fyens Stiftstidende.

"fem af tidens mest fremtrædende landskabsmalere", Lise-Lotte Blom, Kunstavisen.

Kunsthistorien præsenterer et væld af landskabsfortolkninger. Fælles for dem alle er, at de ofte viser tilbage til kunstneren og dennes samtid. Landskabsmaleriet er således altid en konstruktion, der rummer mere end blot det objektivt sete. Det rummer på én gang et sted, et menneske og en samtid.

Henrik Martensen: Mistery Lake

Henrik Martensen: Mystery Lake 

På Johannes Larsen Museet giver en gruppe af nutidens måske mest fremtrædende, danske landskabsmalere - Peter Martensen, Henrik Martensen, Jens Enevold, Ulrik Møller og afdøde Preben Fjederholt (1955-2000) – deres fortolkninger af landskabet anskuet gennem objektiver, der spænder fra det naturalistiske og til det konceptuelle. Alle har de i deres kunstneriske praksis og synsvinkel nære og levende forhold til traditionerne inden for genren.

Motiverne til fælles

Flere af de fem kunstnere har kendt hinanden siden barndommen, og de deler alle nogle fælles motiviske præferencer, nemlig landskabet – især det fynske. På den måde udgør de en parallel til gruppen af Fynbomalere, som Johannes Larsen og Fritz Syberg var en del af. Fynbomalerne mødte hinanden i 1885 på Kristians Zahrtmanns studieskole og udviklede derfra foruden motiviske og malertekniske fællestræk livslange venskaber. Med denne udstilling præsenteres et nutidigt kunstnerisk greb på landskabsmaleriet på Møllebakken i Kerteminde. Et sted, der for 100 år siden var omdrejningspunkt for datidens fynske malere.

Intense og sjælfulde

Selvom udgangspunktet er det samme – interessen for landskaber – er tilgangen og udbyttet af landskaber for de to gange Martensen, Enevold, Møller og Fjederholt et helt andet end Fynbomalernes. Fælles for den nyere generation er tilførslen af et metafysisk aspekt til landskaberne. Trods det næsten fotorealistiske udtryk i de fleste af malerierne er der også ofte et symbolsk eller ”magisk” lag i malerierne. Flere af kunstnerne arbejder med mennesketomme, men alligevel intense og sjælfulde landskaber. I den henseende adskiller Peter Martensens landskaber sig dog, da mange af hans værker er tæt befolket af blandt andet videnskabsmænd i færd med uigennemskuelige gøremål.

Med udstillingen forbindes således Johannes Larsen Museets historie og landskabsmaleriet som genre med et nutidigt perspektiv, der giver anledning til at reflektere over såvel landskabet som æstetisk motiv og som rum for betydningsdannelse.

Værkerne på udstillingen er dels i privateje, dels museumsejede.

Køb udstillingskataloget

Forstå kunstnerne! Og nyd landskaberne. Kan bruges både før og efter museumsbesøget.

Se mere

Kalender

Se fuglekunst med naturvejlederen
Udvalgte lørdage kl. 11: 5/10, 2/11, 23/11 og 25/1
Johannes Larsen Museet

Kom på rundvisning i kunstudstillingen FUGL 2019 med en naturvejleder.

Bustur til Tryggelev Nor
Lørdag den 12. oktober
Afgang fra Kerteminde og Odense

Oplev fuglereservatet Tryggelev Nor på Langeland med fuglekunstner Jens Gregersen og naturvejleder og -forvalter Jørn Dyhrberg Larsen fra Fugleværnsfonden.

Tegn og mal et fugletræk
Søndag den 13. oktober kl. 10-15
Sybergland

Kunstner Ole Vedby inviterer på en lærerig dag i den smukke natur i Sybergland.

Fold en fugl og lad den flyve i flok
14.-20. oktober kl. 10-16
Johannes Larsen Museet

Levende værksted for børn.