Kertemindes Swaner

Tid: 9. april til 16. maj 2016
Sted: Johannes Larsen Museet

Se blandt andet nyt værk af Sigurd Swane med udsigten fra hjemmet i Kerteminde.

I øjeblikket sendes maleren Sigurd Swane (1879-1973) riget rundt med en stor retrospektiv udstilling. Lige nu vises den på Øregaard Museum og siden rejser den videre til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig og Odsherreds Kunstmuseum. Selvom Johannes Larsen Museet har udlånt en række af kunstnerens mesterværker til udstillingen, har museet stadig flere af malerens værker tilbage, som nu vises i museets faste samling sammen med værker af Christine Swane og Lars Swane til og med pinse.

Vigtigt nyt værk i samlingen

Blandt de udstillede værker er maleriet ”Møllebakken”, som museet købte i 2015, og som nu vises for offentligheden for første gang. Maleriet er udateret, men hidrører sandsynligvis fra perioden 1910-11, hvor Sigurd Swane boede i Lille Kærbyhus bag Møllebakken efter at have giftet sig med Johannes Larsens søster Christine. Billedet viser nemlig udsigten fra Lille Kærbyhus mod Storebælt, med Svanemøllen og træerne i Larsens have i venstre side af billedet. Den markante brug af stærke farver i opbygningen af maleriets motiv er kendetegnende for Sigurd Swane. Især i denne periode, hvor han som ung kunstner netop var vendt hjem fra Paris og havde ladet sig påvirke af franske fauvister som Matisse og Derain. Ægteskabet mellem Sigurd og Christine Swane begyndte at knage allerede i tiden i Kerteminde, men de blev først endeligt skilt i 1920.

Sigurd Swane: Møllebakken. U.å. Olie på lærred.

Sigurd Swane: Møllebakken. U.å. Olie på lærred.

Sigurd Swane og Kerteminde

Johannes Larsen Museet har en meget stor samling af de tre Swaner: Christine og Sigurd Swane, samt sønnen Lars Swane, der blev født i 1913. Når der ikke er særudstillinger i udstillingsrummet ”Længen”, er det indrettet som Swanernes rum.

Den 18. maj kan man høre mere om Sigurd Swane og hans tid i Kerteminde. Den dag holder mag.art. Lise Fogh nemlig et foredrag om Sigurd Swane på Johannes Larsen Museet. Det sker i forbindelse med udgivelsen af Østfyns Museers årsskrift Cartha, hvori Lise Fogh ud fra breve og dagbøger har skrevet en artikel om Sigurd Swane og hans tid i Kerteminde og på Fyns Hoved.

Læs mere om arrangementet her.

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

John Olsen 80 år
23. marts 2018 og året ud
Johannes Larsen Museet

Oplev John Olsens Fugleham-værker i anledning af hans fødselsdag.

Påske for børn med æg på
27. og 28. marts 2017 kl. 10-15
Johannes Larsen Museet

Velkommen til ægte hyggestemning i værkstedet og skæg skattejagt i haven.

Graffitiworkshop
Mandag den 30. april 2018 kl. 10-14
Johannes Larsen Museet

Spændende event for klasser på mellemtrinnet.

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø april
19. april 2018
Filsø

Kultur- og naturformidler Merete Vigen arrangerer ture til Filsø