Trækfugle

Tid: 7. februar - 31. maj 2015
Sted: Johannes Larsen Museet

Jens Gregersen og Johannes Larsen

Kunstner og ornitolog Jens Gregersen har besøgt de arktiske egne igennem et årti og har tegnet og dokumenteret fuglelivet og naturen på disse øde steder. Optegnelserne - akvareller, tekster og tegninger - er blevet samlet i et værk med titlen Arktisk Sommer og udgivet af Gyldendal i september 2014.

Med hovedtemaet omkring trækfugle udstiller Johannes Larsen Museet i 2015 en række af de mange akvareller, feltskitser og dagbogsblade, som blev skabt på Jens Gregersens rejser.

Udgangspunktet er de trækfugle, mest svømmefugle og vadefugle, som ses på træk ved de danske kyster. Jens Gregersen har forsøgt at møde dem i deres sommerhjem, ynglepladsen på  ishavstundraen - et ufatteligt barsk miljø. Her ankommer de i issjappet og lægger deres æg. Når æggene er udruget, er der alt den føde, ungerne skal bruge. Midt på sommeren er Tundraenet nemlig et perfekt spisekammer for disse fugle. Gæs æder det spirende græs, lommerne fanger fisk, ænderne alt muligt, vadefuglene spiser hovedsageligt myg, stankelben og insekter, og vindroslen tager de arktiske vandsalamandre.

Jens Gregersens værker bliver på udstillingen suppleret af Steen St. Blichers Trækfugle, hvortil Johannes Larsen lavede træsnit. I tekst og billeder bliver den melankoli og vemodighed, som trækfuglene symboliserer i dansk mentalitet og kultur, synliggjort.

Rundvisninger i udstillingen

Jens Gregersen 

***** "Kærlighed, der smitter (...) Så godt som hvert værk er en åbenbaring i uendelige vidder og høje himle", Malene Birkelund, Fyens Stiftstidende.

***** "Johannes Larsen Museet danner den optimale ramme om Jens Gregersens visualiserede arktiske fugletræk. Som beskuer kan man hele tiden måle ham med den gamle mester og en tidligere epokes syn på naturen – og på kunsten. Det er en sammenligning, der falder fint ud for begge parter", Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad.

"Gennem hans akvareller og tegninger fornemmer man de oplevelser og den glæde, kunstneren har følt, og som har affødt et behov for at give det sansede kunstnerisk udtryk", Preben Winther, Kunstavisen.

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Talk med Erland Porsmose og Niels Erik Skovballe
d. 12. marts 2020, kl. 17-18.30
Johannes Larsen Museet

Billedkunst

Rundvisning i særudstillingen
lørdag og søndag kl. 14
Johannes Larsen Museet

Oplev kunsten med guide

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø
5. april og 7. august 2020
P-pladsen ved Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854

Vi følger i Fynbomaleren Johannes Larsens fodspor

Æggejagt
6.-12. april
Johannes Larsen Museet

Kom forbi påsken og gå på æggejagt i haven!