Trækfugle

Tid: 7. februar - 31. maj 2015
Sted: Johannes Larsen Museet

Jens Gregersen og Johannes Larsen

Kunstner og ornitolog Jens Gregersen har besøgt de arktiske egne igennem et årti og har tegnet og dokumenteret fuglelivet og naturen på disse øde steder. Optegnelserne - akvareller, tekster og tegninger - er blevet samlet i et værk med titlen Arktisk Sommer og udgivet af Gyldendal i september 2014.

Med hovedtemaet omkring trækfugle udstiller Johannes Larsen Museet i 2015 en række af de mange akvareller, feltskitser og dagbogsblade, som blev skabt på Jens Gregersens rejser.

Udgangspunktet er de trækfugle, mest svømmefugle og vadefugle, som ses på træk ved de danske kyster. Jens Gregersen har forsøgt at møde dem i deres sommerhjem, ynglepladsen på  ishavstundraen - et ufatteligt barsk miljø. Her ankommer de i issjappet og lægger deres æg. Når æggene er udruget, er der alt den føde, ungerne skal bruge. Midt på sommeren er Tundraenet nemlig et perfekt spisekammer for disse fugle. Gæs æder det spirende græs, lommerne fanger fisk, ænderne alt muligt, vadefuglene spiser hovedsageligt myg, stankelben og insekter, og vindroslen tager de arktiske vandsalamandre.

Jens Gregersens værker bliver på udstillingen suppleret af Steen St. Blichers Trækfugle, hvortil Johannes Larsen lavede træsnit. I tekst og billeder bliver den melankoli og vemodighed, som trækfuglene symboliserer i dansk mentalitet og kultur, synliggjort.

Rundvisninger i udstillingen

Jens Gregersen 

***** "Kærlighed, der smitter (...) Så godt som hvert værk er en åbenbaring i uendelige vidder og høje himle", Malene Birkelund, Fyens Stiftstidende.

***** "Johannes Larsen Museet danner den optimale ramme om Jens Gregersens visualiserede arktiske fugletræk. Som beskuer kan man hele tiden måle ham med den gamle mester og en tidligere epokes syn på naturen – og på kunsten. Det er en sammenligning, der falder fint ud for begge parter", Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad.

"Gennem hans akvareller og tegninger fornemmer man de oplevelser og den glæde, kunstneren har følt, og som har affødt et behov for at give det sansede kunstnerisk udtryk", Preben Winther, Kunstavisen.

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Kunstfilm: Paula
Mandag den 22. januar kl. 19
Kerteminde Kino

Se den flotte film "Paula" om kunstneren Paula Modersohn-Becker - og få dertil en intro af museumsinspektør Malene Linell Ipsen.

Arkitekturværksted
Lør d. 10. til tors d. 15. feb 2018, kl. 10-15
Johannes Larsen Museet

Vinterferie: Design, tegn og byg dit fremtidshus

Tapetets sidste dag
Søndag den 28. januar kl. 14-18
Johannes Larsen Museet

Vær med på Ladbytapetets sidste dag på Johannes Larsen Museet.

Rundvisninger 2018
Hele 2018
Johannes Larsen Museet

Kom med på en af vores gratis introduktioner. Få et overblik her.