Temaaften: Ege-Ekspeditioner

Tid: Torsdag d. 12. nov Kl. 16.30
Sted: Johannes Larsen Museet

NB: Aflyst!

Oplev udstillingen Ege-ekspeditioner og hør to spændende forelæsninger ved Jette Bogø og Helle Seerup, begge fra Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 

Til 16.30: Se udstillingen ”Ege-ekspeditioner”

16.30 – 17.15: Fra agern til skibskøl - en gren af egeskovens kulturhistorie Museumsinspektør Helle Serup, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Egetræet har til alle tider fascineret mennesket og ikke mindst forstmanden. Det er en træart, der med sin styrke, størrelse og opnåelige alder indgyder respekt og maner til eftertanke. Egen er blevet dyrket aktivt i Danmark i flere hundrede år, og det er en historie om visioner, krige, hårdt arbejde og meget langsigtet planlægning. C.D.F. Reventlows Fredskovsforordning fra 1805 var med til at sikre skovenes beståen på et tidspunkt, hvor de var i stærk tilbagegang, også egen.

Ejendoms- og brugsrettigheder til skovene måtte forenkles, skovene indhegnes og forstmænd uddannes for at sikre befolkningen en vedvarende forsyning af træ. Det træ, som man var så afhængige af, indtil andre ressourcer og energikilder kom til. Egetræet har i disse år fået en renæssance i skovbruget, så det vil i mange år fremover stadig være muligt at lade sig fascinere.

17.15 – 17.45: Pause med vin/øl/vand og et par stykker brød

17.45 – 18.30: Løvet i Charlottes bøgelund Museumsdirektør Jette Bogø, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Guldalderens digtere og malere har haft stor betydning for nutidens opfattelse af, hvordan et rigtigt dansk landskab ser ud, og hvilket naturindhold, der bør være i det. Især i slutningen af det 20. århundrede arbejdede man i dansk naturforvaltning på at genskabe ”guldalderlandskabet”. Et landskab, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en konstruktion. Endda en konstruktion, som nationalromantikkens kunstnere bevidst arbejdede på ud fra det tidlige 19. århundredes opfattelse af, hvad der var oprindeligt i dansk natur og danske landskaber. Det billede, guldalderen skabte af Danmarks skove, er ingen undtagelse fra denne regel.

Medlemsrabat gives ved medlemsskab af museumsforeningen for Johs. Larsen Museet. Medlemmer kan tilmelde sig som studerende, hvorefter der skrives "Museumsforeningen Kerteminde" som uddannelsessted, og der udfyldes med medlemsnummer under "Årskortnummer".

Billetbestilling

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Arkitekturværksted
Lør d. 10. til tors d. 15. feb 2018, kl. 10-15
Johannes Larsen Museet

Vinterferie: Design, tegn og byg dit fremtidshus

Tapetets sidste dag
Søndag den 28. januar kl. 14-18
Johannes Larsen Museet

Vær med på Ladbytapetets sidste dag på Johannes Larsen Museet.

Rundvisninger 2018
Hele 2018
Johannes Larsen Museet

Kom med på en af vores gratis introduktioner. Få et overblik her.

MÅ GERNE BERØRES
3. februar - 29. april 2018
Johannes Larsen Museet

Oplev en udstilling skabt af billedhugger Lars Abrahamsen og forfatter og digter Eske K. Mathiesen.