Fugleøen - Vigelsø

Tid: 10. oktober - 7. december 2014
Sted: Johannes Larsen Museet

Danske kunstnere for Natur og Miljø

 

Danske Kunstnere for Natur og Miljø (DANE) har fremstillet en lang række værker fra Vigelsø og det omgivende fjordlandskab, som bliver udstillet på museet. Til udstillingen følger en bogudgivelse.

Danske Kunstnere for Natur og Miljø
DANE - eller danske kunstnere for natur og miljø er en gruppe af kunstnere, som har det tilfælles, at de inspireres af og finder deres motiver i naturen. Landskaberne, de vilde dyr og planter har stor betydning for billedprocessen, der oftest foregår ude i det fri. Mange af medlemmerne har en naturfaglig baggrund eller en stor interesse for naturen og det miljø, der er en forudsætning for, at vi overhovedet har natur. Flere af gruppens medlemmer kan genfindes som illustratorer af bøger med naturfagligt indhold. Denne form for billedkunst kaldes i engelsktalende lande for Wildlife - art. I Danmark kalder vi det blot Naturtegning; men det er der også en lang tradition for her.

DANE har eksisteret siden 1999, og siden da har gruppen været inviteret en uge eller to til 16 danske naturområder fra Ringkøbing Fjord i vest til Møn i øst og fra Mors og Randers i nord og til Langeland i syd. Hver gang er der kommet en udstilling og en bog om området ud af det. I september 2014 inviterede Odense Fjords Naturskole gruppen til Vigelsø i Odense Fjord. Resultatet af opholdet er blevet til nærværende udstilling og en bog om den naturskønne ø.

FUGLEØEN - Vigelsø i Odense Fjord
Vigelsø er med sine 131 ha den største ø i Odense Fjord. Arealet blev fordoblet i 1875, da man inddæmmede de lavvandede områder syd for øen ved at forbinde de to små øer, Store - og Lille Ægholm, med Øster Hoved og Vester Hoved på Vigelsø. Frem til 1960-erne lå inddæmningen hen som lave afgræssede enge med et imponerende fugleliv. Den teknologiske udvikling gjorde det nu muligt at pumpe engene tørre med en effektiv elektrisk pumpe. Derefter pløjede man inddæmningen op og tilsåede den med korn og andre landbrugsafgrøder. Hele øen var nu opdyrket, og det rige fugleliv forsvandt.

I 1991 købte staten, med økonomisk bistand fra Danmarks Naturfredningsforening, Vigelsø. Herefter blev en gennemgribende naturgenopretning  sat i værk: Nordøen blev i de følgende år tilplantet med skov af oprindelige danske træarter, bl.a. eg og lind. Mod syd blev Store Ægholm frilagt, så den atter blev en ø, og vandstanden i inddæmningen blev hævet, så der opstod en sø omkranset af fugtige afgræssede enge. Fuglene adopterede næsten omgående det nye landskab. I løbet af få år vendte det fordums så rige fugleliv tilbage, og i dag er Vigelsø et af Fyns vigtigeste fugleområder. De vilde planter og den øvrige natur vendte naturligvis også tilbage.

Inddæmningen overgik til reservat uden adgang for besøgende. Til gengæld anlagde Naturstyrelsen, der forvalter øen, et fint netværk af stier, på den øvrige del af Vigelsø. Stierne fører frem til steder med store muligheder for naturoplevelser - bl.a. til et fugletårn med udsigt over hele inddæmningen. Da Vigelsø endnu var en landbrugsø, anlagde man i 1903 den 400 meter lange mole på vestsiden af øen. Den gjorde det muligt at sejle varer til og fra øen. I 1921 anlægger Odense Havnevæsen den 800 meter lange odde fra nordspidsen  og ud langs sejlrenden i Odense Fjord. Odden hindrer materialetransport af sand og ler, der ellers fylder sejlrenden op.

Udstillingen på Johannes Larsen Museet
Som fremgår af udstillingen, var der rigtig mange spændende oplevelser for DANEs kunstnere i den uge i september 2013, hvor de var på Vigelsø. Flere havørne og vandrefalke blev set i reservatet, og nogle observerede det drama, der udspiller sig, når en havørn slår ned på en grågås og efterfølgende fortærer sit bytte. Hver dag kunne deltagerne berette om spændende naturoplevelser fra dagens arbejde med billederne.

DANE består af godt tyve medlemmer. På Vigelsø deltog Dorthe Kudsk Harbo, Helge Larsen, Jens Bohr, Jens Frimer Andersen, Kirsten Røjle, Lise Pflug, Marco Brodde, Niels Knudsen, Niels Peter Andreasen, Ole Runge, Preben Andersen, Thomas Nielsen, Trine Theut, Ulf Løbner-Olesen og Westy Esbensen.

 

"En naturhyldest til de små øsamfund (...) Johannes Larsen ville have elsket kunstens fugletræk, der ses på hans museum i Kerteminde. (...) Udstillingen stiller om ikke skarpt så akvarelblidt på kunstnernes naturoplevelser". Marianne Kjær, Fyens Stiftstidende / Fyns Amts Avis.

Det sker på museet

Foredrag, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Talk med Erland Porsmose og Niels Erik Skovballe
d. 12. marts 2020, kl. 17-18.30
Johannes Larsen Museet

Billedkunst

Rundvisning i særudstillingen
lørdag og søndag kl. 14
Johannes Larsen Museet

Oplev kunsten med guide

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø
5. april og 7. august 2020
P-pladsen ved Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854

Vi følger i Fynbomaleren Johannes Larsens fodspor

Æggejagt
6.-12. april
Johannes Larsen Museet

Kom forbi påsken og gå på æggejagt i haven!